ติดต่อเรา

ที่อยู่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.

โทรศัพท์

02-3126300 ต่อ 1219