บ่อเลี้ยงปลา

ค้นหาจากชื่อเกษตรกร/บ่อ/ฟาร์ม
ค้นหาจากรูปแบบการให้อาหารปลา
ค้นหาจากเดือนที่จับปลาขาย

ผลการค้นหาจากชื่อเกษตรกร/บ่อ/ฟาร์ม

แสดง {{searchResultLength}} ผลลัพธ์

{{fishpondForm.fishpondName}}

ที่ตั้งบ่อ :
{{fishpondForm.fishpondAddress}}
อำเภอ :
{{fishpondForm.amphurName}}
พิกัด :
{{fishpondForm.coordinatesStr}}
ขนาดพื้นที่ :
{{fishpondForm.totalArea}} ไร่
รูปแบบการให้อาหารปลา :
{{fishpondForm.feedingStyleName}}
ช่วงเดือนที่จับขาย :
{{fishpondForm.fishingMonthName}}
ขนาดเฉลี่ยของปลา :
{{fishpondForm.fishSize}} ตัว/กิโลกรัม
ราคาโดยประมาณ :
{{fishpondForm.approximatePrice}} บาท/กิโลกรัม

ผลการค้นหาจากรูปแบบการให้อาหารปลา

แสดง {{searchResultLength}} ผลลัพธ์

{{fishpondForm.fishpondName}}

ที่ตั้งบ่อ :
{{fishpondForm.fishpondAddress}}
อำเภอ :
{{fishpondForm.amphurName}}
พิกัด :
{{fishpondForm.coordinatesStr}}
ขนาดพื้นที่ :
{{fishpondForm.totalArea}} ไร่
ช่วงเดือนที่จับขาย :
{{fishpondForm.fishingMonthName}}
ขนาดเฉลี่ยของปลา :
{{fishpondForm.fishSize}} ตัว/กิโลกรัม
ราคาโดยประมาณ :
{{fishpondForm.approximatePrice}} บาท/กิโลกรัม

ผลการค้นหาจากเดือนที่จับปลาขาย

แสดง {{searchResultLength}} ผลลัพธ์

{{fishpondForm.fishpondName}}

ที่ตั้งบ่อ :
{{fishpondForm.fishpondAddress}}
อำเภอ :
{{fishpondForm.amphurName}}
พิกัด :
{{fishpondForm.coordinatesStr}}
ขนาดพื้นที่ :
{{fishpondForm.totalArea}} ไร่
รูปแบบการให้อาหารปลา :
{{fishpondForm.feedingStyleName}}
ขนาดเฉลี่ยของปลา :
{{fishpondForm.fishSize}} ตัว/กิโลกรัม
ราคาโดยประมาณ :
{{fishpondForm.approximatePrice}} บาท/กิโลกรัม