ร้านปลาสลิดแสนสมบูรณ์

{{ item.fileFileName}} {{ item.label }}

4.67

สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย


จุดเด่น

รสชาติ

  • อร่อย

กระบวนการผลิต

  • ใช้ไฟปานกลาง ทอดปลาจนเหลืองกรอบ

ราคา

  • 120

ผลิตภัณฑ์

  • แสนสมบรูณ์ปลาสลิดบางบ่อ

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ร้าน

  • 252 หมู่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

เว็บไซต์

  • www.sansomboonplasalid.com

Facebook

  • แสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ

โทรศัพท์

  • 0867895088

ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า

รีวิว