ใจสุขปลาสลิด

{{ item.fileFileName}} {{ item.label }}

0


จุดเด่น

รสชาติ

  • ไม่เค็ม

ราคา

  • 400

ผลิตภัณฑ์

  • ปลาแดดเดียว

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์

  • 0955555555

ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า

รีวิว